โครงการภาษาอังกฤษ

โครงการ “English training program used in massage communication for the visually impaired 2020”

ขอเชิญเข้าร่วมเรียนภาษาอังฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารนวดไทย
ณ มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด สาขาสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

   

   

       “โครงการภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารอาชีพนวดไทย สำหรับผู้พิการทางสายตา ๒๕๖๓” 

ได้รับงบสนับสนุน จากกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ท่านใดสนใจมาเรียนเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาได้ 
โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Ugyen. Dorji จาก ภูฐาน อ.ธัญญรัก จากวิทยาลัยการอาชีพ พนมสารคาม
อ.สมัย. แววรวีวงศ์ จากวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
คุณฉัตรธนา อยู่เจริญ จากประเทศแคนาดา


สนใจติดต่อ : อ.พชร. พุทธิเนตร
ผอ.ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด สนามชัยเขต โทร. 086-076-4497
หรือ อ.ทศทิศ. วินิจฉัยกุล
ผอ.โรงเรียนบุญเสริมเพชรสอนคนพิการ โทร. 064- 990-5939

Foundation for the employment promotion of the blind & Department of Empowerment of persons with Disabilities