ภาพกิจกรรม กีฬาโกลบอล

การแข่งขัน กีฬาโกลบอล  ในระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 

ที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้


          มี 2 ประเภท

          1. ทีมเยาวชนรุ่นใหม่

  • ชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000
  • รองชนะเลิศที่ 1 รางวัล 3,000
  • รองชนะเลิศที่ 2 รางวัล 2,000
  • ชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 1,000

 

          2. ทีมนักกีฬาชิงรางวัล(คนเก่ง)

  • ชนะเลิศ เงิน รางวัล 10,000
  • รองชนะเลิศที่ 1 รางวัล 7,000
  • รองชนะเลิศที่ 2 รางวัล 5,000
  • ชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 2,000


        

-----------------------------------------------------------------------------------------------