ช่องทางรับบริจาค


มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด : Foundation for The Employment Promotion of The Blind

ที่อยู่ : 2218/86 ถนนจันทน์เก่า ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

--------------------------------------------------------------------------------------

สามารถบริจาคเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดได้

โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
ชื่อบัญชี มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด
ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดน้อย ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 1541010191
หรือ ชื่อบัญชี มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด
ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักชิดลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 0015005079
--------------------------------------------------------------------------------------