การปลูกผักปลอดสารพิษ  (ลงดินใส่ถุงพร้อมปุ๋ย)

 

ถาดหลุม(เล็ก) ใช้สำหรับการเพาะกล้า 1 – 14 วัน

 ต้นกล้า อายุ 16-20 วัน ราคาต้นละ 1 บาท

 วันที่ปลูกผักปลอดสารพิษ จดและเขียน วันที่ให้ชัดเจน ระยะเวลาปลูก 1-45 วัน เผื่อเหลือ,ขาด 5-10 วัน

 ผักปลอดสารพิษที่ริยมปลูก ( กรีนโอ็ค , เรดโอ็ค , บัตเตอร์เฮด , คอส , มินิคอส , ฟินเร่ ฯลฯ )

 

 ถุงดำ / กระสอบผ้า บรรจุดินพร้อมกับผสมปุ๋ยธรรมชาติที่ทำขึ้นเอง (ใบไม้,ขี้วัว,ขี้มัน,ดินและน้ำ) คลุกให้เข้ากัน

 

 

 

 การให้น้ำ ด้วยระบบสเปร์หมอก ตั้งกำหนดเวลาตามที่ต้องการ

 

 การเจริญเติบโต ดูพัฒนาการของผักที่ปลูก (1-3 วัน 7-10 วัน 20-30 วัน และ 35-45 วัน)

 

 

 

 

การตัดเก็บผักเพื่อจำหน่าย (สามารถขายเป็นถุงๆ) หรือตัดขายเป็นน้ำหนัก 3 ขีด ครึ่งกิโลกรัม และ   1 กิโลกรัม ในราคา 130-150 บาท (เพราะไม่มีรากและลำต้น น้ำหนักเบา)

 

 เวลาในการเก็บเกี่ยว ตัดขายมีอายุ 40-50 วัน จะกรอบและใหม่สด (ควรตัดระหว่างเวลา 5.30น.-7.00น.) ล้างทำความสะอาด ประมาณ 30 นาที ต่อผัก 2-3 กะละมัง

 

 การจัดจำหน่ายหาตลาดในพื้นที่ ติดต่อร้านที่จะส่งหรือขายในท้องตลาด หน่วยงานราชการ หรือร้านอาหาร

 

 

 การบรรจุภัณฑ์ ราคาจะสูงกว่าท้องตลาด เนื่องจากน้ำหนักเบาไม่มีลำต้นและราก สำคัญไม่มียาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเคมี ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย (150 บาท : กิโลกรัม)

 การทำตลาด ลงหน้า Wabsite ขายทางออนไลน์ และขายตามตลาดนัด หรือมีเจ้าประจำ จัดส่งให้ตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ เข้าในวิสาหกิจชุมชนสนามชัยเขต หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 การจัดส่งให้ผู้ขายส่ง/ขายปลีก กำหนดให้ชัดเจนต้องตรงตามนัด มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง มีระบบวางแผนแบบก้าวกระโดด ค้าขายด้วยความซื่อสัตย์ เป็นกันเองกับลูกค้า ผ่อนหนักผ่อนเบาเพื่อไม่ให้เสียลูกค้า (ลดราคาให้เหมาะสม) เช่นมีผักตามอายุเหลือค้าง สามารถลดราคาได้ 30-40%

 


หมายเหตุ ผักปลอดสารพิษปลูกในโรงเรือน (โดม) ที่มีระบบปิดกั้น กันแมลงเป็นอย่างดี มีระบบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม

มีตู้ควบคุม และระบบน้ำหยด ปล่อยเป็นสเปร์เพื่อให้มีความชุ่มชื้นต่อผัก

 

 

 
กิจกรรมวันชาติไทย ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา8.00น. - 08.30น.
นายเพชรัตน์ เตชวัชรา กล่าวรายงานประวัติมูลนิธิ
ส่งเสริมอาชีพคนตาบอด และกล่าวผลงานที่ได้ดำเนินงานฝึกอาชีพให้คนตาบอด
นาวาโทธวัชชัย กุลละวณิชย์ ประธานในพิธี กล่าวประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย
ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ลูกเสือ เนตรนารี รด. เข้าร่วมกิจกรรมวันชาติไทย และเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
 

 

 

พิธีเปิดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 8.45น. - 09.15น. นายเพชรัตน์ วัชรา
ประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด กล่าวรายงานความสำคัญของวันพ่อแห่งชาติ
นาวาโทธวัชชัย กุลละวณิชย์ ประธานในพิธีถวายความเคารพ กล่าวเทิดพระเกียรติ วางพุ่มทอง พุ่มเงิน และพวงมาลัย เพื่อถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และ กล่าวเปิดงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 ธันวาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติไทย และ วันพ่อแห่งชาติ พวกเราน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด สนามชัยเขต ฉะเชิงเทราจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ "กิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมปั่นกับคนตาบอด"จากมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด สาขาสนามชัยเขต ไป-กลับ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-15.30น. กิจกรรม วันดินโลก (World Soil Day 2022)
นางพชร พุทธิเนตร กล่าวดำเนินงานของมูลนิธิฯ และเรียนเชิญ นายเพชรัตน์ เตชวัชรา ประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด
กล่าวรายงานในพิธีเปิดกิจกรรม วันดินโลก (World Soil Day 2022)
นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานในพิธีเทิดพระเกียรติเพื่อรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ถวายความเคารพ กล่าวเทิดพระเกียรติ วางพุ่มทอง พุ่มเงิน สักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และบรรยายพิเศษในเรื่องวันดินโลก
ณ อาคารเรือนรับรอง มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด สาขาสนามชัยเขต
และช่วงเวลา 15.30 น. นาวาโทธวัชชัย กุลละวณิชย์ ได้บรรยายพิเศษ
ในด้านการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ ๙
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 18.30น.-20.30น.
โรงเรียนบุญเสริมเพชรสอนคนพิการ และ โรงเรียนผู้สูงอายุอบต.ลาดกระทิง
กิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙
ท่านเพชรัตน์ เตชวัชรา กล่าวรายงาน ต่อท่านประธาน พลโทองอาจ ชวาลวิวัฒน์
วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงินเทิดพระเกียรติ วางโคมประทีป และเป็นประธานเปิดงาน
พร้อมท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ฯลฯ

 

 

 

กิจกรรมวันชาติไทยพิธีเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาโดยมีท่านผู้มีเกียรติ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ

ลูกเสือนักศึกษา ชมรมจักรยานจากหลายแห่งและท่านผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ

โดยนายเพชรัตน์   เตชวัชรา   ประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด

ในกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ของมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด สาขาสนามชัยเขต

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

พลโทองอาจ   ชวาลวิวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย มาร่วมเป็นประธานเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ และพิธีเปิด “จักรยานสานสัมพันธ์ เดินตามรอยพ่อ สืบสานงานของพ่อ”

ในกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ของมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด สาขาสนามชัยเขต

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

พิธีเปิดปล่อยจักรยาน กิจกรรม “จักรยานสานสัมพันธ์ เดินตามรอยพ่อ สืบสานงานของพ่อ”

โดยพลโท องอาจ    ชวาลวิวัฒน์ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐น.

ณ มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด สาขาสนามชัยเขต สู่สนามกีฬาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต

เส้นทางการปั่น “จักรยานสานสัมพันธ์ เดินตามรอยพ่อ สืบสานงานของพ่อ” ระยะทางไป-กลับ               

 ๒๒ กิโลเมตร มีนายเพชรัตน์   เตชวัชรา,นายทศทิศ   วินิจฉัยกุล ร่วมปั่นจักรยาน ๒ ตอน

ณ มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด สาขาสนามชัยเขต สู่สนามกีฬาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต

พันเอกประคอง   ปิ่นพาน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในฉะเชิงเทรา

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day)

ของมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด สาขาสนามชัยเขต ในวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๖๔

พันเอกประคอง   ปิ่นพาน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในฉะเชิงเทรา ประธานในพิธี                

ได้จัดถุงยังชีพ จำนวน ๔๐ ชุด มามอบให้ผู้พิการทางสายตา ทางร่างกายและผู้สูงอายุ

กิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ของมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด สาขาสนามชัยเขต

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

นายเพชรัตน์   เตชวัชรา,นางอัมพร  เตชวัชรา เป็นประธานพิธีเปิดป้าย “วิสาหกิจชุมชนคนตาบอด”

รวมทั้ง สมาชิกคนตาบอดและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ณ มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด สาขาสนามชัยเขต

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

พันเอกชินรัชต   รัตนจิตเกษม นายเพชรัตน์   เตชวัชรา ผู้บริหาร สมาชิกหมอนวดคนตาบอดและแขก

ผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมจุดเทียนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙

ในกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ของมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด สาขาสนามชัยเขต

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๙ น.

 

“โครงการ รวมใจปลูกป่า ปลูกสมุนไพร ร่วมใจป้องกันโควิด-19เพื่อเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์

 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๔”

 

มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด สาขาสนามชัยเขต

 


 

 

เทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 9

 

 

กิจกรรมวันชาติไทย  นำธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา


 

กิจกรรม “ จักรยานสานสัมพันธ์  เดินตามรอยพ่อ สืบสานงานของพ่อ ”   

 

 

ร่วมกันปลูกป่านหลวง ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

 

 

วันดินโลก

 

 

ระชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยใช้กลุ่มเปราะบาง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ณ ห้องประชุม Terrace View V ๗  ณ พุทธมณฑล สาย ๑

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ